ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
กิจกรรมอนุบาล 3
 
3-13 สิงหาคม 2558 ทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ (งาดำ,ถั่วเขียว,ถั่วแดง)...เด็กๆได้ฝึกฝนการสังเกต
การตั้งคำถาม การคิดและทักษะด้านต่างๆ การทำงานร่วมกับผู้อื่น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้ประสบการณ์จากการได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง นำมาใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการปลูกฝัง
ให้เด็กๆ รักธรรมชาติ...
   
เริ่มปลูกวันแรก...เด็กๆตั้งใจมาก เด็กๆเลือกเมล็ดพันธุ์เอง ^^
 
   
ตื่นเต้นกันใหญ่...เย้ๆของเราสูงแล้ว ^_^ เด็กๆมีคำถาม?มากมาย...เริ่มเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
   
   
ต้องวัดความสูงกันหน่อย...ผมจะเก็บข้อมูล ของหนูต้นสูงแล้วค่ะ ^_^
ไปบันทึกครับ :) :) :)
 
   
ว้าว!!!! ตื่นเต้นจริงๆ ต้นสูงแล้ว :) แบบนี้ต้องขยาย...ดูให้ชัดๆกันไปเลย ^^
   
   
เกิดคำถาม?จากเด็กๆ...พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ทำไมต้นมันถึงยาวหนอ?
   
   
ผลงานการปลูกของพวกหนู...อนุบาล3 ครับ ^^ ผลงานการปลูกของพวกหนู...อนุบาล3 ค่ะ ^^
   
   
สวยไหม?ผลงานหนู...อนุบาล3 ครับ ^^ สวยไหม?ผลงานหนู...อนุบาล3 ค่ะ ^^
   
   
ผลงานพวกหนู...อนุบาล3 ครับ ^^ ผลงานพวกหนู...อนุบาล3 ค่ะ ^^
   
   
เย้ๆ สำเร็จผลงานพวกหนู...อนุบาล3 ...แล้วพบกับผลงานต่อไปของพวกหนูจ้า ^_^
   
   
   
 
โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th