ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประวัติโดยย่อของสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย
 
 
           สมาคมฮกเกี้ยนฯ ได้จังตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากบรรดาลูกหลานเชื้อสายชาวจีนฮกเกี้ยนทั่วทุกภาค ของประเทศไทยซึ่งต่างก็ระลึกถึง และภาคภูมิใจในประวัติของบรรพบุรุษต้นตระกูลที่ได้สร้างคุณงาม ความดีไว้ให้แก่ลูกหลานและแผ่นดินไทย ซึ่งแต่ละท่านได้อุตส่าห์เดินทางอพยพมาจากบ้านเกิดเมืองนอน จากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน นำเสื่อผืนหมอนใบมายังอาณาจักรสยามประเทศ เพื่อพึ่งใบบุญใต้ร่ม โพธิสมภาร ต่างก็ได้ตั้งหน้าตั้งตา ประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร มานะ อดทนและเก็บหอม รอมริบ จนสามารถสร้างฐานะความเป็นปึกแผ่นให้แก่ตนเองและลูกหลาน พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างความ เจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของตน เพื่อสนองคุณแผ่นดินที่ตยได้อาศัยล้วนมีส่วนช่วย ในการสร้างบ้านเมืองยุคสมัยศิลปะจีนฮกเกี้ยนก่อนโน้นไว้มาก ซึ่งปัจจุบันปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ตึกอาคารแบบศิลปะจีนเก่าแก่และศาลเจ้าโบราณต่างๆ แม้ทางด้านเศรษฐกิจประเพณี สังคม และ วัฒธรรม ก็เจริญรุ่งเรืองตลอดเรื่อยมาจนกลายเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานตราบเท่าทุกวันนี้
           สมาคมฮกเกี้ยนฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2455 เดิมใช้ชื่อว่า ฟุเจี้ยนกงสัว มีคุณ เซียว ฝอ เฉิง เป็น ประธานสมาคมคนแรกและได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมานสามัคคี แลก เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ บำเพ็ญกรณียกิจต่อสังคม จัดหาหรือซื้อที่ทำการปลูกสร้าง สถานที่เพื่อบำรุงการศึกษาและสันทนาการ ช่วยเหลือการฌาปนกิจและกิจการอื่นของสมาชิก ทำนุบำรุง สาธารณสมบัติของชาวจีนฮกเกี้ยน อาทิ ศาลเจ้า สุสาน และกุศลสถานอื่น ๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่อย่างใด
           ตลอดระยะเวลา 95 ปีที่ริเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ได้มีการย้ายสถานที่ทำงาน 5 ครั้ง ผ่านการ บริหารจัดการโดยคณะกรรมการสมาคม 62 สมัย มีสมาชิกจากแรกเริ่มไม่กี่สิบคน ปัจจุบันมี 1,600 กว่าคน มีนายกชื่อนายสัก กอแสงเรือง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 57 ซอยรองเมือง 5 แขวงรองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารร่วมสมัยยุคต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้รับการประกาศเป็นอาคาร อนุรักษ์ จากกรมศิลปกร ปีพ.ศ.2549 สมาคมได้ก่อสร้างอาคารใหม่ 3 ชั้น ในบริเวณด้านหลังของตึกเก่า ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ มีห้องกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ห้องสันทนาการ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องออกกำลังกาย เป็นต้น คาดว่าเป็นที่สนใจและเป็นศูนย์รวมของมวลสมาชิกยุวชน ฮกเกี้ยนต่อไป
           นอกจากนี้ หน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของสมาคมประกอบด้วย โรงเรียนประสาทวุฒิ  ศาลเจ้า โจวซื่อก๋ง ศาลเจ้าฮกเลี่ยนเก๋ง สุสานหมิ่ง ซาน ถิง และสุสานฮกเกี้ยนชลบุร
 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th