ปรัชญาของโรงเรียน...เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม...勤学习 尚纪律 重德育...Well Learning Excellent Discipline Focus on Ethics  
     
หน้าหลัก  
ประวัติโรงเรียน  
วิสัยทัศน์  
อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
บุคลากร  
 
ฝ่ายภาษาไทย
ฝ่ายภาษาจีน
 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการนักเรียน  
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน  
ป.ฒ.จิตสาธารณะ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ผลงานสร้างชื่อ  
มาร์ชประสาทวุฒิ  
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
รับข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน
     
     
ประวัติสมาคมฮกเกี้ยนฯ  
คณะกรรมการสมาคมฮกเกี้ยน ฯ
     
     
คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
     
คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง  
ข่าวสาร/กิจกรรม  
     
มาร์ชประสาทวุฒ
     
           พวกเราเหล่ากุลบุตร                         เหล่าประสาทวุฒิวิทยา
พากเพียรเล่าเรียนวิชา                                 เราใฝ่ก้าวหน้าทุกคนเปรมปรีดิ์
           พวกเรามาร่วมใจ                              มาเถิดพวกเรามาร่วมใจ
มาร้องเพลงอวยชัยเพื่อสามัคคี                    เพื่อให้มีโชคชัย
           การศึกษานำหน้าใครใคร                  พวกเราจงมาร่วมใจ
ร้องเพลงอวยชัยให้                                      ประสาทวุฒิ
           พวกเรามาร่วมเพลงเดิน                    เราต่างเพลิดเพลินรื่นเริงวิญญา (ซ้ำ)
เหนื่อยยากสักเท่าไรเราก็ไม่ว่า (ซ้ำ)              เพื่อการศึกษาเราประสาทวุฒิ
 
     
   
     
     

 

 

โรงเรียนประสาทวุฒิ
64 ถนนวรจักร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 02 221 4650 , 02 221 5404 โทรสาร : 02 221 6375
E-mail : prasartwuti@hotmail.com , http://www.prasartwuti.ac.th